Klazula informacyjne dot. zbierania i przechowywania danych osobowych

Przechowywanie danych osobowych

Witryna internetowa Fundacji Agere dostępna pod adresem www.agere.org.pl zbiera pewne dane osobowe, wymienione poniżej. Są one zbierane i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych Agere, identyfikująca się nr KRS 0000915006. Wszelkie zapytania dotyczące danych osobowych proszę kierować na dres kontakt@agere.org.pl. Dane osobowe mogą być w każdej chwili zmienione, przeniesione lub usunięte, na wniosek wysłany na wspomniany adres e-mail. Dane osobowe są zbierane w celu wykonywania określonych niżej zadań.

Ciasteczka (cookies)

Przeglądarka, w celu właściwego wyświetlania strony internetowej, specjalne pliki, tzw. ciasteczka (cookies). Są one wykorzystywane do zapamiętywania sesji, czyli szczegółów połączenia się użytkownika z serwerem, koniecznych do wyświetlenia stron internetowych. Oznacza to identyfikację użytkownika teraz i w przyszłości. Możesz się na to zgodzić, oglądając dalej daną stronę, możesz też wykorzystać możliwości przeglądarki internetowej, która umożliwia blokowanie i usuwanie ciasteczek. Możesz też wyjść ze strony i nie odwiedzać jej ponownie tak, by zapobiec zapamiętywaniu jakichkolwiek ciasteczek.

Dane darczyńców

Dane osobowe darczyńców mogą być zbierane z przelewów bankowych lub pocztowych, lub też poprzez stronę internetową. Dane zbierane poprzez witrynę internetową mogę pochodzić z paru kierunków. Po pierwsze darczyńca może zapisać się na listę subskrypcyjną newslettera Fundacji Agere, podając swój adres e-mail oraz imię, po czym następuje wysłanie mu instrukcji przesłania darowizny – co umożliwia wykonanie bezpośredniego przelewu bankowego. Po drugie, darowizny mogą być przekazywane za pośrednictwem mechanizmu obsługiwanego przez FaniMani, w ramach zakupów internetowych. Trzecim źródłem darowizn mogą być szybkie przelewy wykonywane dzięki mechanizmowi FaniPay. Regulamin tego typu wpłat dostępny jest pod adresem Regulamin_Blue_Media_FaniPay

Listy subskrypcyjne newsletterów

Witryna internetowa i zintegrowany z nią system do obsługi newsletterów umożliwiają zapis użytkowników na listy mailingowe. Listy te umożliwiają kontakt z Fundacją Agere, jak też długoterminową wysyłkę wiadomości elektronicznych na adres pocztowy zapisujących się osób. Listy na jakie można się zapisać mają określony przy zapisie cel.

Zapis odbywa się poprzez specjalne formatki, strony docelowe (landing page) i tzw. pop-up’y. Zapisy polegają na podaniu danych osobowych, takich jak imię i adres e-mail. Dane te służą do użytku wewnętrznego Fundacji Agere i nie są nikomu przekazywane. Podanie tych danych i zatwierdzenie umieszczonym obok przyciskiem powoduje tymczasowy zapis.

Taki tymczasowy zapis służy wysłaniu wiadomości pocztą elektroniczną. W wiadomości tej znajduje się odnośnik pod postacią przycisku, który to dopiero umożliwia zapis stały na konkretną listę mailingową Fundacji Agere i zapamiętanie podanych danych. Niepotwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie w przycisk w przesłanej wiadomości spowoduje wymazanie podanych wcześniej danych.

Lista Społeczności Agere

Zapis na listę newslettera Społeczność Agere oznacza zgodę na wysyłkę newslettera przeznaczonego dla Społeczności Agere. Jedynymi danymi wymaganymi do zapisu są: imię i adres e-mail. Informacje te mogą być później uzupełniane za wyraźną zgodą osoby. Członek tej listy może też być w każdej chwili usunięty lub jego dane zmodyfikowane, na jego życzenie.

Jednocześnie z zapisem na wysyłkę newslettera, osoba zapisana do Społeczności Agere może otrzymywać kierowane do niej okazjonalne wiadomości od Fundacji Agere, m.in. umożliwiające rekrutację na projekty i akcje prowadzone przez Fundację Agere lub oferujące współpracę.

Grupa dyskusyjna na platformie Slack

Każda osoba zapisana na listę Społeczności Agere otrzyma wiadomość z danymi potrzebnymi do zarejestrowania się i przyłączenia do grupy na platformie Slack. Fundacja Agere ma wgląd do podstawowych informacji o użytkownikach. Konto użytkownika może być jedynie deaktywowane przez administratora z Fundacji Agere.

Google Analytics

Witryna Fundacji Agere wykorzystuje dane zbierane przy użyciu usługi Google Analytics. Umożliwiają one analizę ruchu na stronach i zachować użytkownika. W tym celu Google Analytics identyfikuje anonimowo użytkownika oraz jego urządzenie, którym przypisywane są identyfikatory. Nie są zbierane inne dane osobiste umożliwiające identyfikację osoby.

Hotjar

Witryny Fundacji Agere korzysta z rozwiązania o nazwie Hotjar. Umożliwia ono zdobycie informacji o poruszaniu się użytkownika po witrynie, m.in. generuje tzw. heatmapy, pokazujące ruch kursora i kliknięte elementy. Hotjar identyfikuje anonimowo użytkownika. Żadne inne dane osobowe nie są zbierane.

Skip to content