Misja Agere

Fundacja Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych Agere, powstała oficjalnie 6-go sierpnia 2021. Sam pomysł powstał jednak na początku 2020 roku. A wziął się z tego, że zauważyłem niczym nieuzasadniony brak aktywności u osób niepełnosprawnych, gdy chodziłem na rehabilitację. Sam jestem niepełnosprawny, więc wiem jak mocno potrafi doskwierać niepełnosprawność. Szczególnym problemem jest podjęcie aktywności. często aktywizacja to w gruncie rzeczy do inaczej nazwane pośrednictwo pracy. Uważam jednak, że aktywizacja powinna zacząć się od inicjatyw osobistych i wspólnych działań dla społeczeństwa, czego efektem może być praca.

Jak każda fundacja, tak i Fundacja Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych Agere posiada swój statut. Najważniejsze jest w nim określenie celu istnienia Fundacji, misji jaką ma do wykonania organizacja. Naszą misją jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Przy czym Agere Fundacja przede wszystkim chce aktywizować osoby niepełnosprawne do działania społecznego i w zakresie rozwoju osobistego, a na końcu do wzrostu w zakresie zawodowym, w szczególności przedsiębiorczości osobistej. 

Czemu aktywizacja?

Osób niepełnosprawnych jest w Polsce ok. 4,7 mln*. To 12% ludności kraju! Z tego ponad 80% nie ma i nie szuka pracy. Krótko mówiąc – nie jest aktywna. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby z niepełnosprawnością uniemożliwiającą lub utrudniającą ruch. Jest ich niestety przeszło 2 mln** . Takie osoby spotykają się z barierami architektonicznego już dosłownie na progu swojego domu, a potem na chodniku i na drodze.

Jednak bariery architektoniczne to dopiero początek przeszkód. Są jeszcze problemy ze zdrowiem, ograniczenia fizyczne, złamana psychika i brak finansów. Ostatecznie najbardziej dotkliwą barierą jest jednak brak finansów na ich przekraczanie. Osobom niepełnosprawnym często brakuje po prostu na godne życie. Wszelką aktywność, ponad to niezbędne minimum, umożliwiają zasoby pieniężne z zewnątrz. I tu z pomocą chce przyjść Agere Fundacja.

Powołując do życia Agere Fundację Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, chcę umożliwić aktywność, pomimo barier. Przy tym nie chodzi o to, by przeszkody na tej drodze całkiem i na stałe zlikwidować. Bariery są i będą, mniejsze lub większe, nikt nie powinien jednak czekać z aktywnością do momentu ich usunięcia. Wierzę, że pomimo niepełnosprawności i wynikających z tego barier, można, a nawet trzeba już teraz działać, żyć aktywnie. Wystarczy korzystać z tych możliwości jakie się ma i jakie daje świat.

Chcę więc doprowadzić do tego, by osoby niepełnosprawne podejmowały swoje inicjatywy mimo wszystko. By nie bały się, że sobie nie poradzą, natrafiając na przeszkodę. Agere Fundacja ma być swoistym „katalizatorem aktywności” wśród osób z niepełnosprawnością ruchową. Wszelkie inicjatywy prowadzące do aktywności znajdą zainteresowanie, pomoc finansową oraz organizacyjną moją i Agere Fundacji. 

Aktywność to działanie

Pomoc potrzebującym wsparcia osobom niepełnosprawnym to działanie, a działania kosztują. Moje i Agere Fundacji działania na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych i projekty kosztują. Bez Twojego wsparcia pieniężnego Agere Fundacja nie pomoże nikomu na drodze do aktywności! Nie dlatego że nie chcę ja lub nie chce Fundacja, ale dlatego że nie ma za co funkcjonować kolejnego dnia. Dopiero mając pieniądze na swoje działanie i pomoc innym, Agere Fundacja może być skutecznym narzędziem i wsparciem w rozwoju inicjatyw osób niepełnosprawnych.

Koszty związane z pokonywaniem barier na drodze do aktywności, jakie ponoszą osoby niepełnosprawne są spore, a czas na to poświęcony cenny. Dlatego tak ważny jesteś Ty i Twoje poparcie. Tylko dzięki Twoim darowiznom Fundacja Agere, a ja na jej czele, może funkcjonować i pomagać naszym podopiecznym wyjść na zewnątrz, zobaczyć świat, działać i aktywnie żyć, pomimo niepełnosprawności. Co zrobi i czy zrobi Agere Fundacja – zależy od ciebie…

A co planuje i wykonuje Agere Fundacja teraz, by realizować hasło „działaj, pomimo niepełnosprawności”? Przede wszystkim organizujemy Akcje Agere, zbiórki pieniędzy na inicjatywy osób niepełnosprawnych, będące ich pomysłem i pozwalające im żyć aktywnie. Co 2 tygodnie powstaje też nowy artykuł, opisujący problemy związane z podejmowaniem inicjatyw i aktywności osób niepełnosprawnych, pisany w ramach projektu Artykuły Agere. Jesteśmy w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, w ramach projektu Media Agere. Pokazujemy tam osoby, które działają, pomimo niepełnosprawności wspieramy ich w działaniu i przybliżamy Misję Agere. Prowadzimy swoją witrynę internetową www.agere.org.pl, gdzie osoby niepełnosprawne, chcące działać mogą zapisać się do Społeczności Agere oraz czekamy na kontakt mailowy od osób chcących wspierać i wspomóc Agere Fundację w dziele aktywizacji.  

*dane ze Spisu Powszechnego 2011

** z orientacyjnych danych ze Spisu Powszechnego 2011 jest to ponad 1,1 mln z ruchową niepełnosprawnością + osoby w wieku produkcyjnym, które:  są niemobilne z innych powodów: prawie 600 tys. niemobilni o innej niepełnosprawności + ponad 350 tys. niemobilnych o wielu niepełnosprawnościach, czyli razem to przynajmniej 2 mln osób

Sprawdź nas na Facebooku @AgereFundacja

Skip to content