Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Czy aktywizacja jest potrzebna?​

Czym jest aktywność? To wbrew pozorom trudne do zdefiniowania. Wg Wikipedii aktywności jest wiele. Aktywność termodynamiczna, promieniotwórcza, geologiczna. Ale mi chodzi o to, czym jest aktywność w kontekście człowieka. Dokładniej – człowieka z niepełnosprawnością.

Aktywność człowieka

Jest to taka naturalna rzecz, że niejeden w ogóle tego nie zauważa. Aktywność człowieka można by nazwać krótko podejmowaniem działań. Całe życie to podejmowanie jakiegoś działania. Podchodząc do definicji aktywności formalnie – można wyróżnić aktywność osobistą, społeczną i zawodową. Osobista – to choćby hobby, pasja, samokształcenie, szkolenia, rozwój umiejętności i wiedzy. Społeczna – to wspólne wypady, wycieczki, pomoc innym, wsparcie, organizacja, rozmowa i dialog. Zawodowa – to praca u pracodawcy, wolontariat lub samozatrudnienie na własną rękę.

Bierność niepełnosprawnych

Nie każdy jest jednak gotowy na takie działanie. Niezależnie do jakiej kategorii byśmy ją zakwalifikowali, z aktywnością każdy może mieć problem. W każdym wieku, z każdego zakątka Świata. Pełnosprawny lub niepełnosprawny. Tyle że Ci ostatni, szczególnie z ruchową niepełnosprawnością, mają z tym spory problem. I nie chcę się skupiać na tym, czemu. Z pewnością otoczenie w jakim żyjemy jest po prostu niedostosowane do osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. Osoba taka szybko zauważa, że jakiekolwiek starania o działanie, chociażby wyjście z bloku nie mają sensu – skoro brak windy i wszędzie są progi, miejsca parkingowe są daleko itp., itd.

Dane nie kłamią

Żeby wyjść do pracy, trzeba jednak wyjść z domu. I odwrotnie, ktoś kto nie może podjąć tej osobistej aktywności wyjścia z domu i chciażby pójścia (pojechania na wózku) do sklepu w innym osiedlu – po prostu nie pójdzie do pracy. Nie ma na to sił lub możliwości. Wg danych ze spisu powszechnego w Polsce było w 2011 ponad 4 mln (!) osób z niepełnosprawnością (to ponad 1/10 całej ludności), a z tego niemal 80% była bierna zawodowo! De facto bezrobotna. Czy nie warto zawalczyć o zmianę tego stanu? Właśnie po to powstała Fundacja Agere – by osoby niepełnosprawne były aktywne. Najpierw trzeba zadbać o aktywność osobistą i społeczną, wspierać je i rozwijać tak, aby prowadziły ostatecznie do realizacji zawodowych planów. Wtedy praca będzie, pożądaną oczywiście, konsekwencją.

Skip to content